Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Rút tiền

Rút tiền

Blackull Markets cố gắng xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền của khách hàng trong vòng dưới 24 giờ để tạo sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng của chúng tôi. Điều quan trọng đối với chúng tôi là khách hàng của chúng tôi có quyền truy cập vào tiền của họ nhanh nhất và đáng tin cậy nhất có thể.

To withdraw funds from your account, you need to login to your BlackBull Account through the Client Portal. In the Client Portal, under ‘Funding’, click the ‘Withdraw Funds’ button to begin submitting a withdrawal request.

The withdrawal fees and rules are explained below for each withdrawal method.
For further inquiries, please contact us at support@blackbullmarkets.com

Phí rút tiền

Dakull Markets không tính phí gửi thanh toán. Tuy nhiên, phí chuyển khoản được áp dụng bởi (các) ngân hàng chuyển tiền hoặc Nhà cung cấp hệ thống thanh toán của chúng tôi, được hiển thị trong bảng dưới đây:

Phương thức rút tiền Phí rút tiền
Credit Card 5.00 Base Account Currency
Neteller 5.00 Base Account Currency
Skrill 5.00 Base Account Currency
International Bank Transfer 5.00 Base Account Currency

Xin lưu ý:

  • Đối với tài khoản JPY, phí 5 USD được tính khi rút tiền từ thẻ tín dụng, Neteller hoặc Skrill và 5 USD đối với rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng. Chuyển đổi tiền tệ sẽ theo tỷ giá hối đoái (+ 2% phí chuyển đổi) tại thời điểm phê duyệt rút tiền.
  • Sau một ngưỡng nhất định - các khoản phí được tính theo quyết định của chúng tôi.

Rút tiền từ thẻ tín dụng

Nếu ban đầu bạn đã nạp tiền vào tài khoản của mình qua (các) Thẻ tín dụng, bạn phải rút tiền của mình qua (các) Thẻ tín dụng chính xác với số tiền bạn gửi ban đầu bằng thẻ.

Số tiền tối đa có thể được rút là số tiền gửi ban đầu của bạn. Lợi nhuận hoặc số tiền vượt quá số tiền ký quỹ chỉ có thể được xử lý bằng Chuyển khoản Ngân hàng.

Sau khi Rút tiền bằng Thẻ Tín dụng của bạn đã được chấp thuận, có thể mất 3-5 ngày làm việc để tiền đến tài khoản của bạn.

Các ví dụ

  1. If you originally deposited 500 USD to your account using Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-5555, when making a withdrawal, you must withdraw to the same Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-5555 up to 500 USD.
  2. If you originally deposited 500 USD to your account using Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-1234 and 200 USD to your account using Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-7777, when making a 700 USD withdrawal, you must submit 2 separate withdrawals: 500 USD to Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-1234 and 200 USD to Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-7777.
  3. If you originally deposited 500 USD to your account using Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-4321, when making a 800 USD withdrawal, you must submit 2 separate withdrawals: 500 USD to Credit Card XXXX-XXXX-XXXX-4321 and 300 USD via Bank Transfer.

 

Rút tiền của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Nếu ban đầu bạn đã nạp tiền vào tài khoản của mình thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán như Neteller hoặc Skrill, bạn phải rút tiền của mình qua cùng một Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán với số tiền bạn đã gửi ban đầu.

Số tiền tối đa có thể được rút là số tiền gửi ban đầu của bạn. Lợi nhuận hoặc số tiền vượt quá số tiền ký quỹ chỉ có thể được xử lý bằng Chuyển khoản Ngân hàng.

Examples

  1. Nếu ban đầu bạn nạp 500 USD vào tài khoản bằng Neteller thì khi rút tiền, bạn phải rút qua Neteller tối đa 500 USD.
  2. Nếu ban đầu bạn gửi 500 USD vào tài khoản của mình bằng Neteller và 200 USD vào tài khoản của bạn bằng Skrill, khi rút 700 USD, bạn phải gửi 2 lần rút tiền riêng biệt: 500 USD qua Neteller và 200 USD qua Skrill.
  3. Nếu ban đầu bạn gửi 500 USD vào tài khoản của mình bằng Neteller, khi rút 800 USD, bạn phải gửi 2 lần rút riêng biệt: 500 USD qua Neteller và 300 USD qua Chuyển khoản ngân hàng.

 

Rút tiền chuyển khoản ngân hàng

Nếu ban đầu bạn đã nạp tiền vào tài khoản của mình qua Chuyển khoản Ngân hàng hoặc bạn đang rút lợi nhuận (số tiền vượt quá số tiền gửi), bạn phải rút tiền của mình qua Chuyển khoản Ngân hàng.

Sau khi rút tiền Chuyển khoản Ngân hàng của bạn đã được nhóm tài chính của chúng tôi chấp thuận và xử lý, có thể mất thêm 3-5 ngày để tiền đến tài khoản của bạn.

tham gia ngay bây giờ