Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Tại sao tỷ lệ hoán đổi của tôi tăng gấp ba lần đối với các vị trí được giữ trong ngày thứ Tư?

Tại sao tỷ lệ hoán đổi của tôi tăng gấp ba lần đối với các vị trí được giữ trong ngày thứ Tư?

Nếu bạn giữ một vị thế mở trong đêm Thứ Tư, số tiền được cộng hoặc bị trừ vào tài khoản của bạn do tỷ lệ hoán đổi được tính sẽ gấp ba lần số tiền thông thường. Tỷ lệ hoán đổi ba lần được tính trong thời gian đảo danh vào tối thứ Tư để giải quyết các giao dịch vào cuối tuần mà không có tỷ giá hoán đổi nào được tính do thị trường đóng cửa. Xin lưu ý rằng điều này có hiệu lực bất kể giao dịch của bạn có mở vào cuối tuần hay không.

tham gia ngay bây giờ