Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Tại sao tôi không thể thay đổi thời gian trên MT4?

Tại sao tôi không thể thay đổi thời gian trên MT4?

Thời gian biểu đồ trên MetaTrader 4 phản ánh thời gian của máy chủ, điều này không thể thay đổi. Giờ máy chủ là GMT +3 từ tháng 3 đến tháng 11 và GMT + 2 từ tháng 11 đến tháng 3.

tham gia ngay bây giờ