Tại sao tôi không thể thay đổi thời gian trên MT4?

Tại sao tôi không thể thay đổi thời gian trên MT4?

Thời gian biểu đồ trên MetaTrader 4 phản ánh thời gian của máy chủ, điều này không thể thay đổi. Giờ máy chủ là GMT +3 từ tháng 3 đến tháng 11 và GMT + 2 từ tháng 11 đến tháng 3.