Nhà cung cấp thanh khoản của bạn là ai?

Nhà cung cấp thanh khoản của bạn là ai?

Nhà cung cấp thanh khoản làm gì?

Để BlackBerry có thể cung cấp mức chênh lệch thấp nhất cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp thanh khoản. Để đạt được điều này, các nhà cung cấp thanh khoản lớn bao gồm Bank of America, Goldman Sachs, Citibank, Barclays, RBS, Credit Suisse, Commerzbank, ABN AMRO và BNP Paribas.

Tính thanh khoản của Mạng Truyền thông Điện tử hoặc tính thanh khoản của ECN là một phần không thể thiếu đối với dịch vụ do Blackull Markets cung cấp. Khi được kết hợp với hệ thống tổng hợp của chúng tôi, ECN của chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi trực tiếp cạnh tranh với nhau để đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi trải nghiệm giao dịch tốt nhất.

Danh sách đầy đủ các Nhà cung cấp Thanh khoản của Thị trường Da đen:

ABN-AMRO
ANZ
Bank of America
Barclays
BNP Paribus
Citibank
CommerzBank
Credit Suisse
Deutsche Bank
HSBC
JPMorgan Chase
Standard Chartered
RBS
UBS