Giá Forex của bạn đến từ đâu?

Giá Forex của bạn đến từ đâu?

Nhà cung cấp thanh khoản của bạn là ai?

BlackBerry sử dụng nhiều ngân hàng cấp 1 khác nhau để thanh khoản và định giá, view the full list of our liquidity providers here.

Làm thế nào để bạn xác định giá ngoại hối của mình?

Giá trao đổi của chúng tôi được xác định bằng cách đặt giá thầu tốt nhất và chênh lệch giá bán đang được cung cấp trên nhiều nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và báo giá chúng trong thời gian thực cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi làm cho các Nhà cung cấp thanh khoản của mình cạnh tranh với nhau cho doanh nghiệp của bạn, do đó, mức chênh lệch thấp hơn một cách nhất quán hơn. Các báo giá này được hiển thị cho khách hàng của chúng tôi thông qua Chợ đen 'licenced version of the award-winning MetaTrader 4 Platform.