Có những loại lệnh nào trong MT5?

Có nhiều loại lệnh khác nhau có thể được thực hiện trên MT5.

Đối với hầu hết các giao dịch, lệnh thực hiện tức thì là đủ vì nó đặt lệnh mua hoặc bán của bạn ở mức giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, bạn luôn có ý tưởng cơ bản về cách thức hoạt động của từng loại lệnh, để bạn có thể đánh giá liệu chúng có phù hợp với chiến lược giao dịch của mình hay không.

Lệnh thị trường / khớp lệnh tức thì

Như tên của nó, Lệnh thị trường được sử dụng để thực hiện hoặc mở giao dịch theo tỷ giá thị trường hiện tại. Về cơ bản, nó là một giao dịch mua hoặc bán ngay lập tức.

Để mở một lệnh thị trường thành công, MT5 yêu cầu thông tin cơ bản như khối lượng và giá vào lệnh. Mặc dù không cần thiết nhưng bạn nên đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời khi đặt lệnh thị trường.

Danh sách hàng chờ

Lệnh Đang chờ xử lý được sử dụng để mở các vị thế ở một mức giá xác định trước.

Các loại Lệnh đang chờ xử lý trên MetaTrader 5 là:

  1. Giới hạn Mua - các đơn đặt hàng được đặt dưới giá chào mua hiện tại, dự đoán rằng giá sẽ giảm xuống một mức nhất định tại thời điểm đó người mua sẽ được kích hoạt.
  2. Mua Dừng - các lệnh được đặt cao hơn giá chào mua hiện tại, dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng sau khi đạt đến một mức nhất định.
  3. Giới hạn Bán - các lệnh được đặt trên mức giá bán hiện tại, dự đoán rằng giá sẽ giảm sau khi nó tăng đến một mức nhất định.
  4. Bán Dừng - các lệnh được đặt dưới giá chào mua hiện tại, dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục giảm sau khi đạt đến một mức nhất định.
  5. Giới hạn dừng mua
  6. Giới hạn dừng bán