Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Bạn cần những giấy tờ gì bên mình?

Tài liệu

Khi đăng ký một Tài khoản Trực tiếp Cá nhân:

1. Complete the online application by clicking here.

2. Gửi các tài liệu sau (ở định dạng .jpg, .pdf hoặc .png dưới 10MB);

A) Bằng chứng nhận dạng (POI)

  1. Bản scan Hộ chiếu Quốc tế. Đây là mẫu giấy tờ tùy thân tốt nhất mà chúng tôi có thể chấp nhận và nếu bạn có thể nộp Hộ chiếu, thì bạn sắp hoàn thành rồi! Tuy nhiên, nếu bạn không có Hộ chiếu, thì bạn sẽ phải nộp; HOẶC
  2. Phiên bản công chứng của thẻ ID của bạn. Điều này yêu cầu bạn phải đến thăm Công chứng viên đã Đăng ký để Chứng nhận tài liệu của bạn, và sau đó tài liệu này sẽ cần được gửi cho chúng tôi hoặc tải lên Cổng Khách hàng của bạn. Bạn thường có thể tìm thấy danh sách các công chứng viên địa phương thông qua tìm kiếm trực tuyến.

Nhận giấy tờ tùy thân của bạn được chứng nhận:

Nếu bạn không có Hộ chiếu Quốc tế, bản sao có chứng thực Chứng minh thư của bạn phải có sự chứng kiến của trọng tài đáng tin cậy trong vòng 3 tháng gần nhất và bao gồm:

  • Một tuyên bố về hiệu lực rằng các tài liệu được cung cấp là bản sao y thực và đại diện cho danh tính của cá nhân được nêu tên chẳng hạn như 'Tôi xác nhận đây là bản sao y thực của tài liệu gốc mà tôi đã xem và bức ảnh thể hiện sự giống thật của (Tên của bạn) người đã xuất trình tài liệu cho tôi để được chứng nhận '.
  • Bao gồm tên của trọng tài đáng tin cậy, năng lực của họ để chứng nhận, chữ ký và ngày ký.

B) Bằng chứng về địa chỉ (POA)

  1. Hình thức tốt nhất của POA là Bản sao kê Ngân hàng và chúng tôi sẽ yêu cầu bản sao kê này được ghi ngày trong 3 tháng qua; HOẶC
  2. Một hình thức khác của POA phù hợp là Hóa đơn Tiện ích và đây có thể là Hóa đơn Gas, Điện hoặc Nước, được gửi cho bạn và ghi ngày trong 3 tháng qua.

C) Liên kết ảnh

Chỉ để hoàn thiện KYC, chúng tôi sẽ yêu cầu ảnh của bạn đang cầm trên tay Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu. Đây chỉ là để xác minh danh tính của bạn, vì trong thời đại tội phạm mạng đang gia tăng và như một cơ chế phòng ngừa, chúng tôi yêu cầu bức ảnh này.

Khi đăng ký một Tài khoản Trực tiếp Công ty:

Khi đăng ký với tư cách là một Pháp nhân Công ty cho một Tài khoản:

1. Complete the online application by visiting clicking here!

2. Submit ALL FOUR (or more, TWO per number of directors) of the following documents (in .jpg, .pdf, or .png format)

1.Certification of incorporation (ONE)
2.One of the following documents (ONE)
i. Certificate of Incumbency
ii. Articles of Association
iii. Company Extract
iv. Memorandum

3. We also require these TWO documents from EVERY director and EVERY Beneficial Owner;
i. A Photo ID (eg. Passport, Driver’s License, National Photo ID, Government Issued ID)
ii. A Proof of Address dated within 3 months (eg. Utilities bill, Bank statement, Credit card statement, Government issued document)