Ưu điểm của MT5 so với MT4 là gì?

MT5 được phát hành vào năm 2010, 5 năm sau khi phát hành nền tảng giao dịch MT4 nổi tiếng thế giới.

Mặc dù một số người tranh luận rằng cái trước có nhiều chức năng và tính năng hơn so với người tiền nhiệm của nó. Những người khác dường như tin rằng MT5 không phải là người tiền nhiệm, mà là để phục vụ các mục đích khác.

Một số lợi ích và chức năng độc đáo mà MT5 có hơn MT4 bao gồm:

  • Đơn giản hơn và dễ sử dụng hơn với giao diện được cải tiến.
  • Chức năng đơn vị thời gian mới và cải tiến, cũng như đo lường.
  • Lịch kinh tế tổng hợp.
  • Bản tóm tắt các đơn đặt hàng tự động có thể được xem ngay lập tức trên biểu đồ của chỉ mục.
  • Lịch sử thị trường lớn hơn.
  • Kết nối máy chủ nhanh hơn và ổn định hơn.
  • Thực hiện đơn hàng nhanh hơn và chính xác hơn.