Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Tổng quan về điều kiện giao dịch

Tổng quan về Điều kiện Giao dịch

Giờ giao dịch của công ty là thế nào?

Khách hàng của chúng tôi có thể giao dịch từ thị trường mở cửa vào thứ Hai đến thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Giờ mở cửa cụ thể của chúng tôi khác nhau trên toàn thế giới do sự khác biệt về múi giờ. Do đó, chúng tôi có thời gian mở cửa tại ba thị trường lớn.

.

NZST (New Zealand)      JST (Nhật Bản)      GMT (London)      EST (bờ Đông nước Mỹ)
Mở cửa
10:00 giờ (Thứ Hai) 07:00 giờ (Thứ Hai) 22:00 giờ (Chủ nhật) 17:00 giờ (Chủ nhật)
Đóng cửa   10:00 giờ (Thứ Bảy) 07:00 giờ (Thứ Bảy) 22:00 giờ (Thứ Sáu) 17:00 giờ (Thứ Sáu)

Chênh lệch mà công ty cung cấp?

Đối với Tài khoản ECN Tiêu chuẩn, chênh lệch bắt đầu từ 0.9 pip

Đối với Tài khoản ECN Prime, chênh lệch bắt đầu từ 0.2 pip

Đối với Tài khoản ECN Tổ chức, chênh lệch bắt đầu từ 0.0 pip

Phí hoa hồng của công ty là bao nhiêu?

Đối với Tài khoản ECN Tiêu chuẩn, không có hoa hồng

Đối với Tài khoản ECN Prime, hoa hồng là 3,00 USD mỗi lô (6,00 USD mỗi lô chẵn)

Đối với Tài khoản ECN Tổ chức, hoa hồng trên Tài khoản này có thể thương lượng được

BlackBull Markets có sử dụng Bàn Giao dịch không?

Không, BlackBull Markets hoàn toàn không có bàn giao dịch. Chúng tôi chỉ cung cấp các dịch vụ Tài khoản ECN và Xử lý Điện thanh toán Xuyên suốt nhằm ngăn chặn hành vi này và xung đột lợi ích.

Có xảy ra trượt giá trên máy chủ của công ty không?

Trượt giá hầu như không bao giờ xảy ra; tuy nhiên, trong các giai đoạn giao dịch rất cao (chẳng hạn như trong các sự kiện tin tức được giao dịch dễ dàng), trượt giá có thể xảy ra. Trượt giá có thể mang lại lợi ích cho bạn hoặc gây bất lợi cho bạn.

Công ty có báo giá lại không?

Không, BlackBull Markets không có báo giá lại

Công ty cung cấp những Nền tảng Giao dịch gì?

Chúng tôi có BlackBull Markets TradingView, MetaTrader 4 và MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch chính của chúng tôi. Chúng tôi đã cung cấp tính năng này cho khách hàng trên Windows, Mac, Android và iOS.

Chúng tôi cũng cung cấp quyền truy cập Nền tảng WebTrader, vì vậy khách hàng của chúng tôi có thể truy cập thị trường của chúng tôi ở bất kỳ nơi nào họ có thể tìm thấy kết nối Internet.

Lệnh gọi Ký quỹ của công ty là gì và chúng được thực hiện như thế nào?

Khi ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 70%, bạn sẽ nhận được thông báo lệnh gọi ký quỹ để nạp tiền vào nền tảng MT4 hoặc MT5. Sau khi ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 50%, giao dịch của bạn sẽ tự động bị đóng.

Công ty có Tài khoản Miễn phí qua đêm/Hồi giáo không?

Có, BlackBull Markets cung cấp các Tài khoản tuân thủ Luật Tài chính Hồi giáo.

tham gia ngay bây giờ