Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.
1

Complete application

Fill out your details on our fast and secure application form.

2

Wait for approval

Your application will be reviewed and approved by our team.

3

Fund your account

Fund your account with our range of funding methods.

Start trading

Once approved, you can start trading on our online trading platform.

Open a Share Trading Account

You are just 3 simple steps away from placing your first trade.

Contact Details

Personal Details

Account Details

ID Verification

For assistance completing this form, please contact support@blackbullmarkets.com, or open a live chat with our friendly staff.

tham gia ngay bây giờ