BlackBerry Markets có phải là Nhà môi giới NDD không?

BlackBerry Markets có phải là Nhà môi giới NDD không?

Blackull Markets là một nhà môi giới không cần giao dịch. Điều này có nghĩa là không có xung đột lợi ích vì chúng tôi không phải là nhà tạo lập thị trường, do đó, khách hàng của chúng tôi nhận được sự trình bày chính xác nhất về giá trị thực của thị trường, kết hợp với phần mềm tổng hợp của chúng tôi, chúng tôi đưa ra mức chênh lệch giá thầu - yêu cầu thấp nhất.