BlackBerry Markets có phải là nhà môi giới ECN không?

BlackBerry Markets có phải là nhà môi giới ECN không?

Dakull Markets là một công ty kinh doanh ngoại hối ECN có trụ sở tại New Zealand, chỉ thực hiện giao dịch. Chúng tôi phục vụ cho tất cả các loại nhà giao dịch từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, cung cấp vô số dịch vụ tổ chức cho khách hàng bán lẻ của chúng tôi.