Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

BeeksFX

BeeksFX

BeeksFX là công ty liên kết của BlackBull Markets cung cấp dịch vụ Máy chủ riêng ảo (VPS) cho chúng tôi. BeeksFX chuyên lưu trữ các máy chủ tài chính, không phải các trang web, để cung cấp độ trễ thấp và cơ sở hạ tầng không hoạt động, với dịch vụ ưu tiên cho những người cần. Các máy chủ VPS được lưu trữ ở New York, London và Nhật Bản, ở các vị trí chiến lược gần với các sàn giao dịch liên quan để tối đa hóa tốc độ thực thi và độ tin cậy.

BlackBull Markets cung cấp dịch vụ VPS miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào quan tâm. Yêu cầu duy nhất là có tài khon Prime ca BlackBull Markets và số tiền ký quỹ tối thiểu là 2.000 đô la với 20 lô giao dịch mỗi tháng. Bạn có thể yêu cầu và thiết lập VPS bằng cách đăng ký bên dưới.

Register Here

Các lợi ích chính:

  • Tương thích với Nền tảng MetaTrader 4 của BlackBull Markets
  • Đăng ký hàng năm
  • RAM chuyên dụng
  • Dung lượng đĩa dành riêng cho các chức năng hệ thống và sao lưu
  • Tùy chọn trên hệ điều hành
  • 24/6 hỗ trợ