Thời gian máy chủ MT4 của bạn là gì?

Thời gian máy chủ MT4 của bạn là gì?

Thời gian máy chủ của BlackBerryMayull Markets MetaTrader 4 dựa trên tiêu chuẩn ngành, “5 giờ chiều New York”. Thời điểm này được quốc tế công nhận là thời điểm kết thúc trong ngày trên thị trường Ngoại hối.

Vì Hoa Kỳ có thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày và Thời gian máy chủ của MetaTrader 4 thì không, điều này có nghĩa là sẽ có sự thay đổi về thời gian mở và đóng cửa thị trường hai lần một năm. Vào tháng 3 hàng năm, Hoa Kỳ quay đồng hồ về phía trước 1 giờ, điều này có thể dẫn đến việc mở cửa thị trường sớm hơn. Vào tháng 11, họ làm ngược lại và quay ngược đồng hồ 1 giờ, điều này có thể dẫn đến việc thị trường đóng cửa muộn hơn.

Depending on your time this may not affect you at all. However, if your time zone is affected by the change, you can visit our Company News page for announcements about daylight savings time changes and the specific dates for that year.

Điều này có ảnh hưởng đến tôi không?

Thay đổi đáng chú ý duy nhất mà bạn sẽ trải nghiệm là thời gian Theo dõi thị trường trong MetaTrader 4 sẽ thay đổi thành GMT + 3 vào tháng 3 và GMT + 2 vào tháng 11.