MT4 là gì?

MT4 là gì?

MT4 là một nền tảng đã từng đoạt giải thưởng để giao dịch ngoại hối, nó là nền tảng giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nhà giao dịch ngoại hối.

Được phát triển với bảo mật phần mềm cấp quân sự để có trải nghiệm giao dịch đơn giản nhanh chóng nhất. Nền tảng MT4 được Da đen Markets sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào thị trường ngoại hối cũng như các dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng của chúng tôi.