"Bối cảnh Thương mại Bận" có nghĩa là gì?

"Bối cảnh Thương mại Bận" có nghĩa là gì?

"Trade Context is Busy" là lỗi thường gặp của MetaTrader 4, lỗi xảy ra do MetaTrader 4 không thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc, để khắc phục lỗi này bạn chỉ cần đóng và mở lại nền tảng giao dịch MetaTrader 4 của mình.