Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Cắt lỗ hoặc Chốt lời của tôi chưa được thêm vào giao dịch của tôi

Cắt lỗ hoặc Chốt lời của tôi chưa được thêm vào giao dịch của tôi

Điều này có thể do bạn đang cố gắng đặt Chốt lời bên dưới lệnh Mua hoặc cao hơn lệnh Bán hoặc vì bạn đang cố gắng đặt mức Cắt lỗ phía trên Lệnh Mua hoặc Bên dưới Lệnh Bán.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang đặt mức Chốt lời cao hơn Lệnh Mua và thấp hơn Lệnh Bán, và mức Cắt lỗ thấp hơn Lệnh Mua và cao hơn Lệnh Bán của bạn.

Bạn có thể thêm lệnh Cắt lỗ hoặc Chốt lời vào vị trí mở của mình từ trạm giao dịch trong MetaTrader 4 bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trước đó.

tham gia ngay bây giờ