Cắt lỗ hoặc Chốt lời của tôi chưa được thêm vào giao dịch của tôi

Cắt lỗ hoặc Chốt lời của tôi chưa được thêm vào giao dịch của tôi

Điều này có thể do bạn đang cố gắng đặt Chốt lời bên dưới lệnh Mua hoặc cao hơn lệnh Bán hoặc vì bạn đang cố gắng đặt mức Cắt lỗ phía trên Lệnh Mua hoặc Bên dưới Lệnh Bán.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang đặt mức Chốt lời cao hơn Lệnh Mua và thấp hơn Lệnh Bán, và mức Cắt lỗ thấp hơn Lệnh Mua và cao hơn Lệnh Bán của bạn.

Bạn có thể thêm lệnh Cắt lỗ hoặc Chốt lời vào vị trí mở của mình từ trạm giao dịch trong MetaTrader 4 bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trước đó.