Làm cách nào để đặt Trailing Stop?

Làm cách nào để đặt Trailing Stop?

Các điểm dừng trên Mt4 theo dõi điểm dừng của bạn bằng một lượng pips cố định do bạn quyết định. Điểm dừng đặt ở vị trí Mở sẽ chỉ kích hoạt sau khi nó di chuyển theo hướng có lợi cho bạn bằng số điểm được đặt cho điểm dừng so với giá Mở. Về cơ bản sau khi kích hoạt điểm dừng, nó sẽ hòa vốn.

Cách đặt Trailing Stop:

Để đặt Trailing Stop trên một vị trí hiện có:

1. Trên Biểu đồ Công cụ, nhấp chuột phải vào giao dịch bạn muốn thêm điểm dừng vào

2. Sử dụng menu thả xuống, chọn khoảng cách Trailing Stop cần thiết cho vị trí của bạn. Trailing Stop sẽ tự động được bắt đầu khi có đủ chênh lệch giữa Giá thị trường và Giá đặt hàng của bạn.

3. Đây là phương pháp duy nhất để thêm điểm dừng