Làm cách nào để thay đổi thang thời gian trên biểu đồ của tôi?

Làm cách nào để thay đổi thang thời gian trên biểu đồ của tôi?

Khoảng thời gian của thông tin được hiển thị (trục x của biểu đồ) có thể thay đổi từ nhiều tháng đến ít nhất là một phút.

Trong khi hiển thị bất kỳ biểu đồ nào bằng MetaTrader 4, sẽ có phần lựa chọn tăng thời gian trên thanh công cụ của bạn.

Nó sẽ trông giống thế này:

M1 sẽ tạo ra 1 hình nến mỗi phút
M5 sẽ tạo ra 1 hình nến sau mỗi 5 phút
M15 sẽ tạo ra 1 hình nến sau mỗi 15 phút
M30 sẽ tạo ra 1 thanh nến sau mỗi 30 phút
H1 sẽ tạo ra 1 hình nến mỗi giờ
H4 sẽ tạo ra 1 hình nến sau mỗi 4 giờ
D1 sẽ tạo ra 1 hình nến mỗi ngày
W1 sẽ tạo ra 1 hình nến mỗi tuần
MN sẽ tạo ra 1 nến mỗi tháng