Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Làm cách nào để thêm Cắt lỗ hoặc Chốt lời?

Làm cách nào để thêm Cắt lỗ hoặc Chốt lời?

1. Chọn nút “Đặt hàng mới” trên thanh công cụ của cửa sổ MetaTrader 4.

2. Một cửa sổ Đặt hàng mới sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, sẽ có các trường có sẵn để bạn có thể thay đổi mức Cắt lỗ và Chốt lời cho Lệnh bạn muốn đặt.

3. Khi đặt mức Cắt lỗ hoặc Chốt lời, các thông số sau phải được đáp ứng. Trên một Lệnh Mua, mức Cắt Lỗ phải được đặt ở mức giá thấp hơn giá của Lệnh, và như vậy, mức Chốt Lời phải được đặt ở mức giá cao hơn giá của Lệnh. Trong một Lệnh Bán, mức Cắt lỗ phải được đặt ở mức giá cao hơn giá Đặt lệnh và mức Chốt lời phải được đặt ở mức giá thấp hơn giá đặt hàng. Lưu ý, bạn không cần chỉ định mức Chốt lời hoặc Cắt lỗ để thực hiện lệnh giao dịch của mình.

tham gia ngay bây giờ