Làm cách nào để thêm Cắt lỗ hoặc Chốt lời?

Làm cách nào để thêm Cắt lỗ hoặc Chốt lời?

1. Chọn nút “Đặt hàng mới” trên thanh công cụ của cửa sổ MetaTrader 4.

2. Một cửa sổ Đặt hàng mới sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, sẽ có các trường có sẵn để bạn có thể thay đổi mức Cắt lỗ và Chốt lời cho Lệnh bạn muốn đặt.

3. Khi đặt mức Cắt lỗ hoặc Chốt lời, các thông số sau phải được đáp ứng. Trên một Lệnh Mua, mức Cắt Lỗ phải được đặt ở mức giá thấp hơn giá của Lệnh, và như vậy, mức Chốt Lời phải được đặt ở mức giá cao hơn giá của Lệnh. Trong một Lệnh Bán, mức Cắt lỗ phải được đặt ở mức giá cao hơn giá Đặt lệnh và mức Chốt lời phải được đặt ở mức giá thấp hơn giá đặt hàng. Lưu ý, bạn không cần chỉ định mức Chốt lời hoặc Cắt lỗ để thực hiện lệnh giao dịch của mình.