Làm cách nào để đóng một phần Giao dịch?

Làm cách nào để đóng một phần Giao dịch?

Nếu bạn đã mở một giao dịch trên MT4 và muốn thay đổi Kích thước lô của lệnh sau khi lệnh đã mở. Bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1) Trong MT4, nhấp chuột phải vào Đơn hàng trong Danh sách Đơn hàng mà bạn muốn thay đổi và chọn tùy chọn "Sửa đổi hoặc Xóa Đơn hàng"

2) Đặt số lượng Âm lượng bạn muốn đóng. Thay đổi "Loại:" thành "Khớp lệnh thị trường", sau đó nhấp vào nút đóng màu vàng