Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Làm cách nào để đóng một phần Giao dịch?

Làm cách nào để đóng một phần Giao dịch?

Nếu bạn đã mở một giao dịch trên MT4 và muốn thay đổi Kích thước lô của lệnh sau khi lệnh đã mở. Bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1) Trong MT4, nhấp chuột phải vào Đơn hàng trong Danh sách Đơn hàng mà bạn muốn thay đổi và chọn tùy chọn "Sửa đổi hoặc Xóa Đơn hàng"

2) Đặt số lượng Âm lượng bạn muốn đóng. Thay đổi "Loại:" thành "Khớp lệnh thị trường", sau đó nhấp vào nút đóng màu vàng

tham gia ngay bây giờ