Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.
1

Complete application

Fill out your details on our fast and secure application form.

2

Confirm email

Check the verification link within the email we'll send you.

3

Wait for approval

Your application will be reviewed and approved by our team.

4

Fund your account

Fund your account with our range of fee-free funding methods.

Start trading

Once approved, you can start trading on one of our MT4 trading platforms.

RE-Open a Live Trading Account

You are re-submitting existing application.

Contact Details

Account Details

Trading Information

ID Verification

For assistance completing this form, please contact support@blackbullmarkets.com, or open a live chat with our friendly staff.