Bạn xem Lịch sử giao dịch trong MT5 như thế nào?

Như tên của nó, lịch sử giao dịch của bạn là bản ghi của tất cả các giao dịch trong quá khứ đã được đặt trên một tài khoản MetaTrader 5 nhất định.

Cách xem lịch sử giao dịch trong MT5

Tất cả các giao dịch đã đóng trong MetaTrader 5 được liệt kê trong tab Lịch sử trên hộp công cụ.

Trong các trường hợp không có cửa sổ hộp công cụ:

  • Di chuột quanh menu “Xem” trên thanh menu và nhấp vào “Hộp công cụ” để hiển thị hộp công cụ
  • Hoặc sử dụng phím tắt “Ctrl + T”

Để xem lịch sử giao dịch của bạn:

  • Nhấp vào tab "Lịch sử" để xem tất cả các giao dịch đã đóng của bạn. Tại đây bạn có thể xem lại tất cả các hoạt động trước đây của mình, cả giao dịch thắng và thua.
  • Được đính kèm với mỗi giao dịch trong quá khứ là một tập hợp thông tin, bao gồm ký hiệu, ngày và thời gian mà giao dịch đã kết thúc và lãi hoặc lỗ đã thực hiện.

Cách tùy chỉnh cửa sổ lịch sử giao dịch trong MT5

Có thể tùy chỉnh cửa sổ lịch sử giao dịch bằng cách nhấp chuột phải vào lịch sử giao dịch hoặc khoảng trống và truy cập các tùy chọn lịch sử.

Các tùy chọn có sẵn để tùy chỉnh bao gồm:

●         Vị trí, Giao dịch, Đơn hàng, Đơn hàng & Giao dịch

●          Các ký hiệu - được sử dụng để lọc các ký hiệu cụ thể trong lịch sử thương mại

●          Khối lượng - được sử dụng để hiển thị kích thước khối lượng với rất nhiều số lượng

●          Bộ lọc thời gian - được sử dụng để lọc cửa sổ lịch sử cho các giao dịch theo thời gian cụ thể hoặc để hiển thị tất cả. Các tùy chọn có sẵn là 3 tháng trước, tháng trước và khoảng thời gian tùy chỉnh. 

●          Cột - tùy chọn cột được sử dụng để tùy chỉnh và thêm nhiều thực thể hơn vào cột trên cửa sổ lịch sử giao dịch.