Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Làm thế nào để bạn xem Cửa sổ dữ liệu trong MT5?

Cách mở Cửa sổ dữ liệu trong MT5

Cửa sổ Dữ liệu này được sử dụng để hiển thị thông tin giá (OHLC), ngày giờ của thanh và các chỉ số (bao gồm cả các chỉ số tùy chỉnh) đã được sử dụng.

"Cửa sổ Dữ liệu" là một cửa sổ không cho phép hoặc yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào. Thay vào đó, bạn nhận được một tập hợp thông tin tóm tắt.

Khi một cửa sổ dữ liệu được mở, nó sẽ hiển thị thông tin về một công cụ, bao gồm:

 • Symbol/name
 • Date
 • Time
 • Open price
 • High
 • Low
 • Close price
 • Volume

Bằng cách cuộn qua thanh nến trên biểu đồ, có thể xem dữ liệu cho thanh nến cụ thể đó.

Cách mở Cửa sổ dữ liệu trong MT5

 • Để xem Cửa sổ Dữ liệu trong MT5,
 • Di chuột và nhấp vào “Xem” trên menu trên cùng.
 • Từ menu xem, nhấp vào “Cửa sổ dữ liệu” để mở cửa sổ dữ liệu.
 • Ngoài ra, có thể sử dụng phím tắt bằng cách nhấn “CTRL + D”.

tham gia ngay bây giờ