Làm thế nào để bạn xem Cửa sổ dữ liệu trong MT5?

Cách mở Cửa sổ dữ liệu trong MT5

Cửa sổ Dữ liệu này được sử dụng để hiển thị thông tin giá (OHLC), ngày giờ của thanh và các chỉ số (bao gồm cả các chỉ số tùy chỉnh) đã được sử dụng.

"Cửa sổ Dữ liệu" là một cửa sổ không cho phép hoặc yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào. Thay vào đó, bạn nhận được một tập hợp thông tin tóm tắt.

Khi một cửa sổ dữ liệu được mở, nó sẽ hiển thị thông tin về một công cụ, bao gồm:

 • Symbol/name
 • Date
 • Time
 • Open price
 • High
 • Low
 • Close price
 • Volume

Bằng cách cuộn qua thanh nến trên biểu đồ, có thể xem dữ liệu cho thanh nến cụ thể đó.

Cách mở Cửa sổ dữ liệu trong MT5

 • Để xem Cửa sổ Dữ liệu trong MT5,
 • Di chuột và nhấp vào “Xem” trên menu trên cùng.
 • Từ menu xem, nhấp vào “Cửa sổ dữ liệu” để mở cửa sổ dữ liệu.
 • Ngoài ra, có thể sử dụng phím tắt bằng cách nhấn “CTRL + D”.