Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Làm cách nào để bạn xem các giá trị chính xác trên biểu đồ trong MT5?

Bạn có thể xem các giá trị chính xác trên biểu đồ bằng cách sử dụng công cụ Crosshair và Cửa sổ dữ liệu.

Khi bạn kích hoạt hình chữ thập trên thanh công cụ "Nghiên cứu Đường":

  • Thang giá và thời gian sẽ hiển thị các giá trị chính xác của một điểm trên biểu đồ.
  • Cửa sổ Dữ liệu cung cấp thông tin bổ sung về điểm con trỏ hiện tại trên biểu đồ, bao gồm ngày và giờ, thông số thanh, khối lượng, chênh lệch (giá trị nhỏ nhất trên thanh được chọn) và giá trị chỉ báo.

tham gia ngay bây giờ