Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

How do you view Fundamental Data in MT5?

Fundamental analysis, in addition to technical analysis, is a method that may be used to forecast the price dynamics of tradable assets.

Annual reports, macroeconomic events, and geopolitical events, for example, can all have a significant impact on the price of a forex pairs, stocks, and other tradable instruments.

How to view fundamental data in MT5

To view the fundamental analysis in MetaTrader 5:

Navigate to the toolbox and click on the news tab to open the fundamental data.

Economic Calendar

The Economic Calendar is a significant basic analytical tool included as part of the fundamental data tool.

It alerts traders to economic reports emanating from nations, such as GDP, inflation and employment figures.

To view the economic calendar, click on the calendar tab on the toolbox.

tham gia ngay bây giờ