Bạn xem Hoa hồng trong MT5 như thế nào?

Để xem hoa hồng trong MT5:

  • Điều hướng đến tab lịch sử trên hộp công cụ.
  • Nhấp chuột phải vào bất kỳ giao dịch nào hoặc một không gian mở và chọn các cột
  • Từ tùy chọn được hiển thị,
  • Chọn hoa hồng.
  • Sau đó, tab lịch sử sẽ hiển thị hoa hồng cho mỗi giao dịch đã kết thúc.