Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Làm cách nào để bạn xem tất cả các Vị trí Mở của mình trong MT5?

Tất cả các vị trí mở và lệnh chờ của bạn trong MetaTrader 5 được liệt kê trong tab Giao dịch trên hộp công cụ.

Cửa sổ hộp công cụ có thể được tìm thấy ở cuối cửa sổ MT5 và sẽ giống như sau:

Nhấp vào tab "Giao dịch" để xem tất cả các giao dịch của bạn.

Đối với ví dụ được hiển thị ở trên, chúng ta có 3 loại giao dịch khác nhau đang mở:

  • Một giao dịch mua
  • Một giao dịch bán
  • Và một đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Mỗi cột cung cấp thông tin khác nhau về giao dịch.

Cột đầu tiên biểu thị ký hiệu của các công cụ đang được giao dịch. Cột thứ hai là phiếu giao dịch, một mã định danh duy nhất được cung cấp cho mỗi giao dịch. Cột thứ ba cho đến cột thứ mười mô tả thời gian, loại, khối lượng, giá cả, cắt lỗ, chốt lời, giá cả và lợi nhuận hiện tại liên quan đến mỗi giao dịch

Trong những trường hợp bạn không có hộp công cụ:

  • Đi tới “Xem” và nhấp vào “Hộp công cụ” để hiển thị hộp công cụ
  • Hoặc sử dụng phím tắt “Ctrl + T”

tham gia ngay bây giờ