Làm cách nào để bạn xem tất cả các Vị trí Mở của mình trong MT5?

Tất cả các vị trí mở và lệnh chờ của bạn trong MetaTrader 5 được liệt kê trong tab Giao dịch trên hộp công cụ.

Cửa sổ hộp công cụ có thể được tìm thấy ở cuối cửa sổ MT5 và sẽ giống như sau:

Nhấp vào tab "Giao dịch" để xem tất cả các giao dịch của bạn.

Đối với ví dụ được hiển thị ở trên, chúng ta có 3 loại giao dịch khác nhau đang mở:

  • Một giao dịch mua
  • Một giao dịch bán
  • Và một đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Mỗi cột cung cấp thông tin khác nhau về giao dịch.

Cột đầu tiên biểu thị ký hiệu của các công cụ đang được giao dịch. Cột thứ hai là phiếu giao dịch, một mã định danh duy nhất được cung cấp cho mỗi giao dịch. Cột thứ ba cho đến cột thứ mười mô tả thời gian, loại, khối lượng, giá cả, cắt lỗ, chốt lời, giá cả và lợi nhuận hiện tại liên quan đến mỗi giao dịch

Trong những trường hợp bạn không có hộp công cụ:

  • Đi tới “Xem” và nhấp vào “Hộp công cụ” để hiển thị hộp công cụ
  • Hoặc sử dụng phím tắt “Ctrl + T”