Làm thế nào để bạn xem tất cả các tài sản trong MT5?

Nội dung trong MT5 có thể được hiển thị trong cửa sổ MarketWatch.

Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy cửa sổ MarketWatch:

  • Nhấn và giữ “Ctrl + M” để mở.
  • Hoặc điều hướng đến phần “xem” trên menu trên cùng và nhấp vào “Theo dõi thị trường”

Để hiển thị tất cả nội dung trong MT5

  • Nhấp chuột phải vào bất kỳ biểu tượng nào để xem các tùy chọn.
  • Nhấp vào “hiển thị tất cả” từ các tùy chọn được hiển thị.

Tùy chọn này sẽ hiển thị tất cả các ký hiệu có sẵn để giao dịch trong cửa sổ MarketWatch.

  • Để ẩn các ký hiệu,
  • Nhấp vào tùy chọn ẩn hoặc ẩn tất cả.