Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Bạn sử dụng Công cụ vẽ MT5 như thế nào?

Cách thêm một đối tượng trong MT5

Để chèn các đối tượng hoặc sử dụng các công cụ vẽ trong MetaTrader 5:

  • Nhấp vào Chèn trên menu trên cùng và nhấp vào các đối tượng để xem danh sách các công cụ có sẵn.
  • Chọn một công cụ và nó sẽ sẵn sàng để sử dụng trên biểu đồ mong muốn của bạn.

Cách vẽ một đối tượng trong MT5

Các đối tượng có thể có số lượng cấu hình khác nhau tùy thuộc vào loại của chúng.

Điểm chính giữa của một mục chuyển động thường là điểm gốc của nó khi đặt một đối tượng trên biểu đồ. Hầu hết các đối tượng cần bạn cung cấp một hoặc nhiều điểm bắt đầu, sau đó xác định hướng và kích thước trong khi giữ chuột.

Cách sửa đổi hoặc xóa một đối tượng trong MT5

Để sửa đổi một đối tượng trên biểu đồ

  • Nhấp vào đối tượng và kéo các cạnh hoặc điểm cuối hoặc điểm bắt đầu như mong muốn.
  • Các đối tượng như đường xu hướng và đường ngắn, v.v. có thể được di chuyển, điều chỉnh và sửa đổi.
  • Tuy nhiên, các đối tượng như đường thẳng đứng và ngang chỉ có thể được điều chỉnh bằng cách di chuyển vị trí.
  • Để xóa một đối tượng, chỉ cần nhấp vào đối tượng để chọn nó.
  • Sau đó nhấp vào phím xóa lùi hoặc phím “xóa” trên bàn phím của bạn.
tham gia ngay bây giờ