Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Bạn sử dụng chức năng Nhật ký của MT5 như thế nào?

Tab nhật ký MT5 hiển thị các nhật ký đã ghi lại các hoạt động của bạn và các hành động mà bạn đã thực hiện trong phiên hiện tại của mình.

Về cơ bản, bất cứ điều gì bạn làm trên MetaTrader 5 sẽ được ghi lại trong phần nhật ký.

Các hoạt động bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Giao dịch bạn đã thực hiện
 • Kết nối mạng và đồng bộ hóa
 • Tích hợp plugin và tiện ích con

Tạp chí có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào tab tạp chí trong hộp công cụ.

Nhật ký được hiển thị trong một bảng có 3 cột:

 1. Thời gian - ngày và giờ sự kiện hoặc hành động được bắt đầu.
 2. Nguồn - hoạt động hoặc loại hành động.
 3. Tin nhắn - mô tả của hoạt động.

Tin nhắn - mô tả của hoạt động.

Các hoạt động được phân thành 3 loại khác nhau:

 • Thông điệp cung cấp thông tin.
 • Cảnh báo.
 • Thông báo lỗi.

Các tùy chọn có thể được thực thi trong tab hoặc phần tạp chí bao gồm:

 • Mở - tùy chọn này được sử dụng để mở thư mục chứa các tệp nhật ký tạp chí. Thực hiện lệnh này cũng lưu các mục nhật ký hiện tại trong tệp nhật ký, với các tên tương ứng với ngày tạo tạp chí.
 • Sao chép - được sử dụng để sao chép thông tin hàng.
 • Gửi - được sử dụng để gửi tệp nhật ký đến quản trị viên thông qua hệ thống gửi thư nội bộ.
 • Viewer - mở ra một cửa sổ mới để hiển thị các tệp nhật ký.
 • Xóa - tùy chọn này được sử dụng để xóa các tệp nhật ký khỏi tab nhật ký, nhưng không xóa khỏi máy tính.
tham gia ngay bây giờ