Làm cách nào để bạn giao dịch qua Cửa sổ đặt hàng trong MT5?

Đặt lệnh bằng cách sử dụng cửa sổ lệnh là một trong số ít cách để giao dịch qua MT5.

Các thông số cần thiết để giao dịch qua cửa sổ đặt hàng trong MT5 bao gồm:

  • Biểu tượng - loại cặp tiền tệ bạn đang giao dịch
  • Stop-loss - mức cắt lỗ, trường này là tùy chọn, nhưng để giảm thiểu rủi ro, bạn nên đặt một mức Cắt lỗ.
  • Chốt lời - mức chốt lời (tùy chọn)
  • Khối lượng - được sử dụng để xác định quy mô của giao dịch theo lô.

Các tham số này có thể được sử dụng để thực thi tức thì. Tuy nhiên, đối với các đơn đặt hàng đang chờ xử lý, có nhiều lựa chọn hơn.

  • Loại lệnh: sử dụng trường này để xác định loại lệnh chờ được đặt.
  • Giá thực hiện: giá kích hoạt cho lệnh.
  • Giá giới hạn dừng: tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng cho các lệnh giới hạn dừng mua và giới hạn dừng bán. Nó được sử dụng để nhập giá giới hạn dừng.

Truy cập cửa sổ tạo đơn hàng trong MT5

Cửa sổ tạo đơn hàng có thể được truy cập theo 3 cách khác nhau:

  1. Thông qua tùy chọn đặt hàng mới có thể được tìm thấy trên thanh công cụ tiêu chuẩn.
  2. Thông qua tùy chọn đặt hàng mới có thể được tìm thấy trên thanh công cụ tiêu chuẩn.
  3. Sử dụng tùy chọn đặt hàng mới từ menu Công cụ