Làm cách nào để bạn đặt Cảnh báo giao dịch trong MT5?

Cảnh báo giao dịch được sử dụng như một phương tiện cập nhật giá biểu đồ và biểu tượng khi bạn không để mắt đến thị trường. Cảnh báo giao dịch là công cụ hữu ích sẽ thông báo cho bạn khi các điều kiện nhất định mà bạn quan tâm được đáp ứng.

Cách đặt cảnh báo trong MT5

 1. Điều hướng đến phần Hộp công cụ và nhấp vào tab “Cảnh báo”
 2. Nhấp chuột phải vào cửa sổ cảnh báo để mở các tùy chọn và nhấp vào tạo.
 3. Thiết lập cảnh báo giá của bạn bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau có sẵn:
  • Hành động: Chọn phương pháp mà bạn sẽ được thông báo khi cảnh báo được kích hoạt.
  • Biểu tượng: Chọn biểu tượng mà bạn muốn áp dụng cảnh báo.
  • Hết hạn: Chọn thời điểm bạn muốn cảnh báo hết hạn nếu không được kích hoạt.
  • Điều kiện và giá trị: Chọn điều kiện và giá trị tương ứng của nó, khi được đáp ứng, sẽ kích hoạt cảnh báo.
 4. Điều kiện và giá trị: Chọn điều kiện và giá trị tương ứng của nó, khi được đáp ứng, sẽ kích hoạt cảnh báo.

Trong các tình huống mà bạn không mở hộp công cụ.

 • Di chuột quanh menu “Xem” trên thanh menu và nhấp vào “Hộp công cụ” để hiển thị hộp công cụ
 • Hoặc sử dụng phím tắt “Ctrl + T”