Làm cách nào để lưu mẫu biểu đồ giao dịch MT5?

Lưu mẫu biểu đồ giao dịch MT5 sẽ lưu các tính năng của biểu đồ hiện tại. Đó là, bất kỳ thiết lập nào được thực hiện trên biểu đồ hoặc bất kỳ thay đổi ưu đãi nào, sau đó có thể được áp dụng trên các biểu đồ khác nhau.

Cách thực hiện các thay đổi trên biểu đồ trong MT5

Các thay đổi và thiết lập có thể được thực hiện trên biểu đồ bằng cách sử dụng menu tùy chọn.

 1. Di chuột qua biểu đồ bạn muốn chỉnh sửa và nhấp chuột phải để mở menu bật lên
 2. Chọn kiểu thiết lập bạn muốn từ danh sách, bao gồm các thuộc tính, khung thời gian, lưới, v.v.
 3. Tùy chọn thuộc tính có thể được sử dụng để thực hiện các thay đổi như cấu hình màu, loại biểu đồ, hiển thị đường giá mua và giá thầu, hiển thị khối lượng thực và đánh dấu, v.v.
 4. Áp dụng các thay đổi theo sở thích của bạn và nhấp vào “ok”
 5. Bạn sẽ thấy rằng các thay đổi sẽ được xác nhận và hoạt động trên biểu đồ.

Cách lưu mẫu biểu đồ giao dịch MT5

Để lưu mẫu biểu đồ giao dịch MT5:

 1. Nhấp chuột phải vào biểu đồ bạn muốn lưu.
 2. Chọn “Mẫu” và sau đó nhấp vào “lưu mẫu” từ các tùy chọn.
 3. Chọn tên tệp cho mẫu của bạn và nhấp vào lưu

Chọn tên tệp cho mẫu của bạn và nhấp vào lưu

Chọn tên tệp cho mẫu của bạn và nhấp vào lưu

 1. Mở biểu đồ bạn muốn thay đổi hoặc tải một mẫu trên đó.
 2. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Mẫu> Tải Mẫu.
 3. Chọn mẫu bạn muốn tải từ danh sách có sẵn và nhấp vào mở.