Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Làm cách nào để bạn lưu một hồ sơ trong MT5?

Ngược lại với việc lưu các mẫu biểu đồ, lưu cài đặt biểu đồ, lưu một cấu hình sẽ lưu:

  1. Windows đã mở
  2. Biểu đồ và mẫu được áp dụng
  3. Công cụ, cài đặt, v.v.

Cách lưu cấu hình trong MT5

Để lưu cấu hình hiện tại trong MetaTrader 5.

  1. Để lưu cấu hình hiện tại trong MetaTrader 5.
  2. Từ menu thả xuống, chọn Hồ sơ và nhấp vào “Lưu dưới dạng…
  3. Chọn tên hồ sơ mà bạn chọn và nhấp vào “ok”.
  4. Sau khi nhấp vào ok, hồ sơ của bạn sẽ được lưu và sẽ được gán theo mặc định cho không gian làm việc hiện tại của bạn.

Cách tải một cấu hình đã lưu trong MT5

Để tải hồ sơ bạn vừa lưu hoặc các hồ sơ bạn đã lưu trước đó., Hãy chuyển đến tệp và chọn hồ sơ. Sau đó nhấp vào hồ sơ bạn chọn từ danh sách hồ sơ.

tham gia ngay bây giờ