Làm cách nào để bạn lưu một hồ sơ trong MT5?

Ngược lại với việc lưu các mẫu biểu đồ, lưu cài đặt biểu đồ, lưu một cấu hình sẽ lưu:

  1. Windows đã mở
  2. Biểu đồ và mẫu được áp dụng
  3. Công cụ, cài đặt, v.v.

Cách lưu cấu hình trong MT5

Để lưu cấu hình hiện tại trong MetaTrader 5.

  1. Để lưu cấu hình hiện tại trong MetaTrader 5.
  2. Từ menu thả xuống, chọn Hồ sơ và nhấp vào “Lưu dưới dạng…
  3. Chọn tên hồ sơ mà bạn chọn và nhấp vào “ok”.
  4. Sau khi nhấp vào ok, hồ sơ của bạn sẽ được lưu và sẽ được gán theo mặc định cho không gian làm việc hiện tại của bạn.

Cách tải một cấu hình đã lưu trong MT5

Để tải hồ sơ bạn vừa lưu hoặc các hồ sơ bạn đã lưu trước đó., Hãy chuyển đến tệp và chọn hồ sơ. Sau đó nhấp vào hồ sơ bạn chọn từ danh sách hồ sơ.