Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Bạn thực hiện giao dịch trên MT5 như thế nào?

Đơn đặt hàng trên MetaTrader 5 được đặt bằng cách sử dụng cửa sổ tạo đơn hàng.

Như hình ảnh bên dưới, các thông số phổ biến bao gồm ký hiệu, loại lệnh, khối lượng, cắt lỗ, v.v.

  • Biểu tượng: Biểu tượng này hiển thị loại cặp tiền bạn đang giao dịch.
  • Loại: Cho biết loại đơn hàng bạn muốn đặt, tức thời hoặc đơn hàng đang chờ xử lý
  • Khối lượng: khối lượng của lệnh bạn muốn giao dịch (theo lô).
  • Cắt lỗ: Dùng để chỉ vị trí cắt lỗ cho lệnh.
  • Chốt lời: Được sử dụng để chỉ ra vị thế chốt lời cho lệnh.

Các tùy chọn được liệt kê ở trên đúng với các lệnh khớp lệnh tức thì.

Tuy nhiên, có nhiều tùy chọn hơn khi loại giao dịch lệnh đang chờ xử lý được chọn.

Loại đơn hàng: tùy chọn loại thứ hai được sử dụng để chọn loại đơn hàng đang chờ xử lý mà bạn muốn đặt. Chúng bao gồm giới hạn mua, giới hạn bán, dừng mua, dừng bán, giới hạn dừng mua và giới hạn dừng bán.

Vui lòng lưu ý các định nghĩa về giá thực hiện và giá giới hạn dừng:

  • Giá thực hiện: giá bạn muốn kích hoạt lệnh.
  • Giá giới hạn dừng: tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng cho các lệnh giới hạn dừng mua và giới hạn dừng bán.

Cách truy cập cửa sổ tạo đơn hàng trong MT5

Như đã chỉ định trước đó, đơn đặt hàng chỉ có thể được tạo và thực hiện bằng cách sử dụng cửa sổ tạo đơn hàng.

Cửa sổ tạo đơn hàng có thể được truy cập bằng 3 cách khác nhau:

  1. Thông qua tùy chọn đặt hàng mới có thể được tìm thấy trên thanh công cụ tiêu chuẩn.
  2. Nhấp đúp vào một cặp, có thể được tìm thấy ở phía bên trái của cửa sổ MetaTrader 5
  3. Sử dụng tùy chọn đặt hàng mới từ menu Công cụ
tham gia ngay bây giờ