Làm thế nào để bạn hiển thị các đơn vị thời gian trong MT5?

Có tám khung thời gian bạn có thể truy cập và áp dụng cho các biểu đồ của mình trong MT5.

Khung thời gian trên MetaTrader 5 bao gồm:

 • M1 – 1 minute
 • M5 – 5 minutes
 • M15 – 15 minutes
 • M30 – 30 minutes
 • H1 – 1 hour
 • H4 – 4 hours
 • D1 – daily
 • W1 – weekly

Để thay đổi khung thời gian trên biểu đồ:

 • Nhấp chuột phải vào biểu đồ và nhấp vào “Khung thời gian”
 • Chọn khung thời gian bạn muốn và biểu đồ sẽ tải lại để thực hiện các thay đổi.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi khung thời gian thông qua tùy chọn biểu đồ trên thanh menu trên cùng hoặc thông qua thanh công cụ khung thời gian.

Để mở thanh công cụ khung thời gian:

 • Di chuột qua tùy chọn “xem” trên menu trên cùng
 • Nhấp vào “thanh công cụ” và chọn “khung thời gian” từ các tùy chọn được hiển thị.
 • Một thanh thả xuống sẽ xuất hiện ngay bên dưới thanh menu trên cùng hiển thị các khung thời gian khác nhau có sẵn.