Làm cách nào để bạn hiển thị Giá trị chênh lệch trong MT5?

Chênh lệch trên thị trường tài chính là sự khác biệt giữa giá bán của một sản phẩm và giá đặt mua của sản phẩm đó.

Để hiển thị giá trị chênh lệch trong MT5:

  • Nhấp chuột phải vào cửa sổ theo dõi thị trường và nhấp vào các cột
  • Từ các tùy chọn được hiển thị,
  • Nhấp vào "lây lan"
  • Giá trị chênh lệch cho mỗi cặp tiền tệ sẽ được hiển thị trên cửa sổ theo dõi thị trường.

Để hiển thị mức chênh lệch trên biểu đồ trong MetaTrader 5:

  • Nhấp chuột phải vào biểu đồ hiện tại để mở các tùy chọn.
  • Nhấp vào thuộc tính để mở cửa sổ thiết lập biểu đồ.
  • Chọn tab "hiển thị".
  • Kiểm tra "hiển thị đường giá chào mua" và "hiển thị đường giá bán" tương ứng.
  • Nhấp vào “ok” để lưu các thay đổi.
  • Đường giá mua và giá bán sẽ được hiển thị trên biểu đồ như trong hình bên dưới.