Làm cách nào để bạn hiển thị các Chỉ báo Kinh tế Vĩ mô trên biểu đồ?

Các chỉ số kinh tế vĩ mô được phân loại theo quốc gia mà chúng tạo ra.

Để hiển thị các chỉ số kinh tế vĩ mô trên biểu đồ:

  • Điều hướng đến tab lịch trên cửa sổ hộp công cụ.
  • Nhấp chuột phải vào một sự kiện hoặc một không gian trống,
  • Nhấp vào “hiển thị trên biểu đồ” và chọn “Thêm tất cả sự kiện”