Làm cách nào để bạn tùy chỉnh thiết bị đầu cuối MT5 của mình?

Giống như MT4, có thể điều chỉnh và tùy chỉnh thiết bị đầu cuối giao dịch MT5 để dễ sử dụng.

Mặc dù có rất nhiều chỉnh sửa và tùy chỉnh có thể được thực hiện trên thiết bị đầu cuối,

Những điều cơ bản bao gồm:

 1. Công cụ giao dịch và ký hiệu
 2. Định cấu hình biểu đồ và nền biểu đồ
 3. Quản lý thanh công cụ và cửa sổ.

Cách thay đổi ngôn ngữ trong MT5

Một trong những điều quan trọng nhất trên nền tảng này là làm việc với ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái. May mắn thay, MetaTrader 5 hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ chính.

Để thay đổi ngôn ngữ nền tảng:

 • Nhấp vào “xem” từ menu trên cùng và nhấp vào ngôn ngữ.
 • Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ danh sách các ngôn ngữ được hiển thị.
 • Nhấn khởi động lại để áp dụng ngôn ngữ đã chọn.

Cách tải các ký hiệu trong MT5

Để chọn các cặp tiền tệ hoặc công cụ giao dịch khác nhau trong MetaTrader 5:

 • Nhấp chuột phải vào theo dõi thị trường và chọn biểu tượng.
 • Một cửa sổ "biểu tượng" sẽ bật lên và từ danh sách các nhóm được cung cấp,
 • Chọn một nhóm
 • Và chọn biểu tượng hoặc cặp tiền tệ ưa thích của bạn để thêm vào.
 • Nhấp vào "biểu tượng hiển thị" để thực hiện thay đổi.

Cách cấu hình biểu đồ trong MT5

Để thay đổi loại biểu đồ:

 • Nhấp chuột phải vào biểu đồ hoặc nhấp vào biểu đồ từ menu trên cùng.
 • Chọn một trong 3 loại biểu đồ được cung cấp:
 1. Bar chart
 2. Candlestick
 3. Line chart

Để sửa đổi khung thời gian của biểu đồ:

 • Nhấp vào khung thời gian từ menu biểu đồ,
 • Hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ.
 • Chọn khung thời gian bạn muốn và thay đổi sẽ có hiệu lực.

Cách thực hiện các thay đổi trên biểu đồ trong MT5

Để sửa đổi màu biểu đồ:

 1. Di chuột qua biểu đồ bạn muốn chỉnh sửa và nhấp chuột phải và chọn Thuộc tính từ menu tùy chọn
 2. Chọn màu cho nhiều thành phần để biểu đồ trình bày chính xác như bạn muốn.
 3. Áp dụng các thay đổi theo sở thích của bạn và nhấp vào “ok”
 4. Các thay đổi của bạn sẽ được xác nhận và hoạt động trên biểu đồ.