Làm cách nào để bạn đóng một vị trí trong MT5?

Như tên của nó, đóng vị thế của bạn sẽ đóng và kết thúc giao dịch đang hoạt động hoặc các lệnh đang chờ xử lý.

Đóng vị thế trong MetaTrader 5 có thể được sử dụng cho cả giao dịch tức thì và lệnh chờ. Nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng:

1.         Nút đóng trực tiếp

2.        Đóng các tùy chọn đặt hàng

3.        Nút đóng trên cửa sổ vị trí đang mở.

Đóng một vị trí trong MetaTrader 5

Để đóng một vị trí trong MetaTrader 5, có 3 phương pháp đơn giản mà bạn có thể sử dụng:

  1. Bằng cách sử dụng nút “x” hoặc nút đóng vị trí nằm ở cực bên phải của chi tiết vị trí từ tab giao dịch.

  1. Sử dụng tùy chọn vị trí đóng từ menu - có thể được thực hiện bằng cách nhấp chuột phải vào vị trí và chọn tùy chọn.
  2. Sử dụng cửa sổ vị trí đang mở - từ tab giao dịch, nhấp đúp vào lệnh hoặc vị trí bạn muốn đóng, và nó sẽ mở ra một hộp thoại hoặc cửa sổ mới. Nhấp vào “đóng” và vị trí của bạn sẽ bị đóng.