Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Làm cách nào để bạn thay đổi âm lượng của một vị trí trong MT5?

Chỉ có thể thay đổi khối lượng hoặc kích thước vị trí đối với các đơn hàng sắp được đặt và không thể thực hiện được đối với các đơn hàng đã đặt.

Âm lượng có thể được nhập theo cách thủ công tại thời điểm đặt hàng hoặc bằng cách sử dụng các mũi tên để giảm và tăng.

Khối lượng của một vị trí là gì?

Khối lượng của một vị thế liên quan đến tổng số cổ phiếu hoặc hợp đồng được trao đổi giữa người mua và người bán chứng khoán. Số lượng lô, cũng như loại và kích thước lô bạn mua hoặc bán trong một giao dịch, xác định quy mô vị thế của bạn.

Trong giao dịch:

  • 1,000 units = A micro
  • 10,000 units = A mini
  • 100,000 units = A standard 

Cách tăng hoặc giảm âm lượng của một vị trí trong MT5

Thật không may, chỉ có thể chỉnh sửa khối lượng hoặc kích thước lô trước khi hoàn tất đơn đặt hàng. Để thay đổi giá trị âm lượng, hãy nhập thủ công kích thước vị trí đã tính của bạn hoặc sử dụng nút mũi tên lên hoặc mũi tên xuống.

Không thể chỉnh sửa khối lượng của một vị trí / giao dịch hoặc lệnh hiện có trong MetaTrader 5 vì bạn đã tham gia giao dịch. Nếu bạn muốn thay đổi khối lượng, bạn sẽ phải đóng giao dịch đang mở và tham gia một giao dịch mới với khối lượng mong muốn.

tham gia ngay bây giờ