Làm cách nào để bạn thay đổi đơn đặt hàng hiện có trong MT5?

Để sửa đổi một đơn đặt hàng hiện có, hãy điều hướng đến tab giao dịch và nhấp vào nó.

Điều này hiển thị tất cả các giao dịch bạn đã đặt, bao gồm kích thước, cắt lỗ, chốt lời và giá nhập cho mỗi giao dịch.

Trong một số ít trường hợp không tìm thấy tab giao dịch, hãy nhấp vào CTRL + T để mở.

Từ đây trở đi:

  • Đánh dấu cặp được sửa đổi và nhấp chuột phải
  • Chọn “sửa đổi hoặc xóa đơn đặt hàng”
  • Sau khi cửa sổ lệnh xuất hiện, hãy điền mức Cắt lỗ hoặc Chốt lời mới vào trường tương ứng và nhấp vào sửa đổi.
  • Một hộp thông báo sẽ xuất hiện để xác nhận các điều chỉnh của bạn.

Cần lưu ý rằng tùy chọn sửa đổi trên cửa sổ sửa đổi sẽ không khả dụng cho đến khi bạn thực hiện thay đổi về lợi nhuận đặt cược, cắt lỗ hoặc cả hai.