Làm cách nào để chuyển đổi thủ công tiền tệ trong Tài khoản tiền mặt của tôi?

Trước khi đặt hàng, bạn phải chuyển đổi thủ công tiền tệ trong Tài khoản tiền mặt của mình sang đơn vị tiền tệ mà đơn đặt hàng của bạn được sử dụng.

Để chuyển đổi tiền tệ theo cách thủ công, vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Từ menu Khác, hãy trượt lên và nhấn vào Giao dịch, sau đó nhấn Chuyển đổi tiền tệ.
  2. Nhấn vào Đơn vị tiền tệ Tôi có để xem danh sách các đơn vị tiền tệ mà bạn có số dư tiền mặt dương.
  3. Chọn đơn vị tiền tệ rồi chạm vào Xong.
  4. Chạm vào Đơn vị tiền tệ tôi muốn và chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn chuyển đổi, sau đó chạm vào Xong.
  5. Nhập giá trị vào một trong hai trường xuất hiện:
  • Nếu bạn biết số lượng đơn vị tiền tệ đã chuyển đổi mà bạn cần, hãy nhập giá trị này vào phần Đơn vị tiền tệ tôi muốn.
  • Ngoài ra, hãy chỉ định số lượng tiền tệ gốc mà bạn muốn chuyển đổi trong phần Đơn vị tiền tệ tôi có.

Xin lưu ý, giá trị trong trường không có số tiền được nhập sẽ tự động được tính toán.

Xem trước chi tiết đơn hàng, sau đó trượt nút Slide To Submit sang bên phải để hoàn tất chuyển đổi.