Làm cách nào để nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch Cổ phiếu của tôi?

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để gửi tiền vào Tài khoản Giao dịch Cổ phiếu của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn.
  2. Gửi tiền vào tài khoản Ngân hàng ANZ của Da đen Markets bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết trong hộp bên dưới. Vui lòng bao gồm số tài khoản của bạn (bắt đầu bằng chữ U) làm tham chiếu của giao dịch khi gửi tiền.

Xin lưu ý rằng khoản tiền gửi yêu cầu tối thiểu là 1.000 bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn.

  1. Send your transaction receipt to finance@blackbullmarkets.com, informing us of your deposit. Vui lòng bao gồm số tài khoản của bạn trong chủ đề của email.
  2. Chờ email xác nhận thông báo cho bạn rằng tiền đã đến Tài khoản Giao dịch Cổ phiếu của bạn thành công.

Tên ngân hàngANZ Bank NZ Limited
Địa chỉ ngân hàng205 Queen Street, Auckland, New Zealand 1010
Số tài khoản06-0188-0168410-04
Tên người thụ hưởngBlackBull Group Limited
Địa chỉ người thụ hưởngLevel 20, 188 Quay Street, Auckland, 1010, New Zealand
Liên hệ hỗ trợsupport@blackbullmarkets.com or your account manager