Làm cách nào để tùy chỉnh biểu đồ trong Ứng dụng Giao dịch Cổ phiếu?

  1. Vào cài đặt điện thoại di động của bạn và bật chức năng xoay màn hình, vì vậy bạn có thể xem biểu đồ Ứng dụng Giao dịch Chia sẻ ở chế độ xem ngang.
  2. Trong Ứng dụng Giao dịch Cổ phiếu, điều hướng đến tab Danh mục đầu tư (hoặc tab danh sách theo dõi nếu cổ phiếu của bạn được lưu) và tìm biểu đồ chứng khoán bạn đang muốn tùy chỉnh.
  3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải và bạn sẽ thấy cài đặt cấu hình của biểu đồ. Bạn sẽ có thể điều chỉnh cài đặt theo sở thích cá nhân của mình.
  4. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để thay đổi Loại biểu đồ, Kích thước thanh, Khoảng thời gian, v.v. Ngoài ra, bạn có thể thêm các chỉ số hoặc nghiên cứu vào biểu đồ của mình bằng cách nhấp vào (+) Thêm chỉ số.