Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Học cách giao dịch

Học cách giao dịch

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một cái nhìn tổng quan dễ hiểu về cách hoạt động của giao dịch cũng như những kiến thức cơ bản về phân tích cơ bản và kỹ thuật. Nhóm chuyên gia phân tích của chúng tôi cung cấp nhiều nguồn tài nguyên giải thích những kiến thức cơ bản về thị trường, cách thiết lập và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mọi thứ khác mà bạn cần hiểu về thị trường ngoại hối với tư cách là một nhà giao dịch mới.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về thị trường ngoại hối toàn cầu và hướng dẫn về ngoại hối là gì, bao gồm tất cả những lợi thế và rủi ro, những gì cần chú ý và nơi tìm cơ hội với các loại tiền tệ khác nhau để giao dịch. Các khái niệm cốt lõi của giao dịch ngoại hối sẽ được đề cập khi chúng tôi giải thích cách hoạt động của ngoại hối trong một loạt video và hướng dẫn giao dịch, đồng thời bạn có thể cập nhật những chuyển động thị trường mới nhất bằng cách theo dõi phân tích thị trường mới nhất của chúng tôi.

Video giao dịch

Cập nhật những chuyển động mới nhất trên thị trường tài chính với phân tích thị trường kịp thời từ đội ngũ nội bộ của chúng tôi. Find out more…

Hướng dẫn giao dịch

Blackull Markets thường xuyên phát hành các hướng dẫn giao dịch thông tin để thông báo cho bạn về các nguyên tắc giao dịch. Find out more…

Thuật ngữ giao dịch

Xem lại bảng thuật ngữ của chúng tôi để tìm ra các định nghĩa cơ bản về các thuật ngữ giao dịch và tài chính khác nhau mà bạn có thể gặp trong khi làm quen với thị trường. Find out more…