Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Ngày hết hạn của Hợp

Ngày hết hạn của Hợp

Các công cụ được liệt kê bên dưới được dựa trên các hợp đồng tương lai có ngày hết hạn.

Bất cứ khi nào một hợp đồng tương lai tới ngày hết hạn, tất cả vị thế mở và Lệnh cho công cụ đó sẽ được chấm dứt, bất kể bất kỳ Lệnh có liên quan nào mà bạn có thể đã đặt trước. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email để nhắc bạn về bất kỳ vị thế nào một ngày trước ngày đóng hợp đồng.

Chứng khoán Ngày Hết hạn / Chuyển hạn Múi giờ GMT+3
VIX.f 8/17/2022 10:00
ES35.f 8/19/2022 10:00
NE25.f 8/19/2022 10:00
USOIL.f 8/19/2022 10:00
F40.f 8/19/2022 10:00
USCOFFEE.f 8/22/2022 10:00
CC.f 8/24/2022 10:00
LRC.f 8/24/2022 10:00
IND50.f 8/25/2022 10:00
FLG.f 8/26/2022 10:00
NGAS.f 8/26/2022 10:00
CHINAH.f 8/30/2022 10:00
HK50.f 8/30/2022 10:00
SILVER.f 8/30/2022 10:00
SOYB.f 8/30/2022 10:00
TY10.f 8/30/2022 10:00
USCOPPER.f 8/30/2022 10:00
USCORN.f 8/30/2022 10:00
USWHEAT.f 8/30/2022 10:00
SING.f 8/30/2022 10:00
UKBRENT.f 8/31/2022 10:00
ORANGEJ.f 8/31/2022 10:00

Ngày hết hạn của Hợp đồng cho Tháng 8

tham gia ngay bây giờ