Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Hết hạn hợp đồng

Hết hạn hợp đồng

Các công cụ được nêu dưới đây dựa trên hợp đồng tương lai có ngày hết hạn.

Bất cứ khi nào hợp đồng tương lai đến ngày hết hạn, tất cả các vị thế mở và Lệnh cho công cụ đó sẽ bị chấm dứt, bất kể bất kỳ Lệnh nào liên quan, bạn có thể đã đặt trước. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để nhắc nhở bạn về bất kỳ vị trí nào trước khi chốt hợp đồng một ngày.

Security Expiration / Rollover Date Time GMT+3
LCC.f 5/13/2022 10:00
VIX.f 5/18/2022 10:00
USOIL.f 5/19/2022 10:00
ES35.f 5/20/2022 10:00
NE25.f 5/20/2022 10:00
F40.f 5/20/2022 10:00
NGAS.f 5/25/2022 10:00
IND50.f 5/26/2022 10:00
FLG.f 5/27/2022 10:00
GOLD.f 5/27/2022 10:00
TY10.f 5/27/2022 10:00
HK50.f 5/30/2022 10:00
SING.f 5/30/2022 10:00
CHINAH.f 5/31/2022 10:00
UKBRENT.f 5/31/2022 10:00

Contract Expiries for May