Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Trung tâm dữ liệu Equinix

Trung tâm dữ liệu Equinix

Nằm trong các trung tâm dữ liệu toàn cầu của Equinix trong hệ sinh thái giao dịch điện tử loại đa tài sản lớn nhất thế giới. Các trung tâm dữ liệu bao gồm một bộ sưu tập rộng lớn các địa điểm thực hiện được kết nối với nhau mạnh mẽ cũng như khả năng chạy nhiều biến thể của hệ điều hành cho các nền tảng giao dịch được cá nhân hóa.

Bằng cách đặt tất cả các máy chủ này thành nhóm, một thị trường kỹ thuật số khổng lồ được tạo ra, với tốc độ cực nhanh và kết nối cáp quang. Các trung tâm dữ liệu cung cấp độ tin cậy, tính khả dụng và hỗ trợ kỹ thuật đã được kiểm chứng, cũng như các Phòng Giao dịch Liên tục trong Kinh doanh cung cấp các phương tiện dự phòng để bạn tiếp tục hoạt động, nếu các hoạt động chính trên năm máy chủ của Blackull Market ngừng hoạt động.

Vị trí máy chủ

  • New York (NY4)
  • London (LD5)
  • Tokyo (TY3)
  • Shanghai (SH5)
  • Hong Kong

A red Equinix logo.

Equinix là công ty hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, vì vậy, BlackBerry đã đầu tư vào 5 máy chủ với Equinix. Điều này cung cấp cho khách hàng của chúng tôi:

  • Mức độ tin cậy và nhất quán không an toàn
  • Độ trễ thấp đáng kinh ngạc
  • Đơn đặt hàng được gửi đến máy chủ phù hợp nhất tùy thuộc vào thị trường bạn đang kinh doanh
  • Máy chủ riêng ảo (VPS), trở thành công ty môi giới của riêng bạn

Để đảm bảo tốc độ thực thi, máy chủ của chúng tôi được đặt càng gần các sàn giao dịch quan trọng nhất có thể, New York (NY4), London (LD4), Tokyo (TY3)