Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Tài khoản Tiêu chuẩn

Tài khoản Tiêu chuẩn

Với quyền truy cập tất cả công cụ có thể giao dịch của chúng tôi và khoản tiền nạp ban đầu chỉ là 0 USD, Tài khoản Tiêu chuẩn không có hoa hồng của chúng tôi cho phép bạn đạt được trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh.

Tài khoản Chuẩn hoàn hảo cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm trải nghiệm Forex giá trị tuyệt vời. Không có hoa hồng và chênh lệch thấp, thật dễ dàng để bắt đầu. Giao dịch bằng Tài khoản Chuẩn của bạn trên bất kỳ nền tảng nào mà chúng tôi cung cấp, bao gồm P.C., Mac, di động và Webtrader.

Tính năng Tài khoản

  • Số tiền nạp Ban đầu Tối thiểu 0 USD
  • Không có phí Hoa hồng
  • Đòn by 1:500
  • Sn các siêu nh
  • Quyền truy cập vào tất cả các Công cụ có thể Giao dịch